Suomen forensisen arkeologian ja osteologian seura ry.

Suomen forensisen arkeologian ja osteologian seura eli FAFAA (Finnish Association of Forensic Archaeology and Anthropology) on vuonna 2006 perustettu rekisteröity yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää oikeustieteellisen arkeologian ja osteologian tutkimusta sekä toimia yhdyselimenä arkeologien, oikeuslääketieteilijöiden, poliisin ja muiden alan toimijoiden välillä. Tätä tarkoitusta varten seura voi:

  • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • järjestää tapaamisia jäsenistönsä kesken
  • järjestää alan seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä osallistua niihin
  • tehdä aloitteita eri viranomaisille
  • tarjota asiantuntija-apua
  • olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Aiemmin seura on käynyt tutustumassa oikeuslääketieteen laitoksen tiloihin, keskusrikospoliisin rikosmuseoon ja sota-arkistoon. Lisäksi seuran jäsenet ovat osallistuneet alan täydennyskoulutukseen esimerkiksi oikeuslääketieteen laitoksen järjestämillä kursseilla.

Lähiaikojen suunnitelmissa on vierailu oikeuslääketieteen laitokselle tutustumaan siellä tehtävään tutkimukseen.

Seuran jäseneksi voi pyrkiä lähettämällä kirjallisen hakemuksen sen hallitukselle. Jäsenmaksu on opiskelijoilta 5 € ja muilta 10 €.

Tervetuloa mukaan kehittämään seuran toimintaa!

FAFAA:n hallitus

Viimeksi päivitetty 11.2.2020.