Forensinen arkeologia (Forensic Archaeology)

Forensinen arkeologia hyödyntää arkeologisia tutkimusmenetelmiä rikospaikkatutkimuksessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi yksittäisissä rikostapauksissa yhteistyössä kotimaisen poliisin kanssa tai kansainvälisten järjestöjen toimesta organisoiduissa joukkohautatutkimuksissa. Forensisen arkeologian tunnetuin tutkimuskenttä ovatkin olleet juuri sotarikokset ja ihmisoikeusloukkaukset. Esimerkiksi entisen-Jugoslavian alueen joukkohautakaivaukset ovat julkisuudessa varsin laajalti tunnettuja.

Aikaisemmin forensisen arkeologian piiriin kuuluvat kaivaukset tapahtuivat tähän tehtävään kouluttamattomien toimijoiden, esimerkiksi poliisien tai sotilaiden, tekeminä. Tällöin menetettiin tärkeää informaatiota esimerkiksi kohteenmuodostumisprosesseihin ja löytökonteksteihin liittyen. Nykyisin forensisen arkeologian asiantuntijat voivat varmistaa, ettei vastaavia virheitä toisteta enää jatkossa.