Forensinen osteologia (Forensic Anthropology)

Vastaavasti kuin forensinen arkeologia, forensinen osteologia hyödyntää arkeologisen luututkimuksen ja fyysisen antropologian menetelmiä rikospaikkatutkimuksessa. Forensista osteologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi yksittäisissä rikostapauksissa, kansainvälisissä sotarikostutkimuksissa ja onnettomuuksien uhrien tunnistamisessa.

Tunnettu onnettomuusuhrien tunnistustapaus on esimerkiksi Kaakkois-Aasian vuoden 2004 tsunamin uhrien tunnistamisprosessi. Lisäksi forensisen osteologian osaajilla on ollut tärkeä osa entisen-Jugoslavian alueen joukkohautatutkimuksissa. Forensisen osteologian alan asiantuntijoita työskentelee esimerkiksi Keskusrikospoliisin palveluksessa ja yliopistojen oikeuslääketieteen laitoksilla.