Suomalaiset forensisen arkeologian ja osteologian toimijat sekä alan tutkimus

Suomalaiset forensisen alan asiantuntijat ovat osallistuneet kansainväliseen tutkimus-, arviointi- ja opetustoimintaan muun muassa Bosnia-Hertsegovinassa, Kosovossa, Irakissa, ja Perussa. Näissä tutkimuksissa tärkeänä toimeenpanijana on ollut professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta, joka toimii myös Helsingin yliopiston alaisuuteen vuonna 2006 perustetussa Finnish Forensic Expert Teamissä (FFET).

Suomessa ensimmäinen forensisen arkeologian alaan liittyvä kaivaustutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen ja oikeuslääketieteen laitoksen yhteistyönä Lappeenrannan Huhtiniemessä vuosina 2006–2007. Tutkimuksissa selvitettiin paikkakunnalla vuosikymmeniä kiertäneitä huhuja toisen maailmansodan aikaisista laittomiin teloituksiin liittyneistä joukkohaudoista.

Lappeenrannan tutkimuksissa selvisi, että Huhtiniemen leirintäalueelta paikannettu, huhujen eräänä vahvimpana lähtökohtana ilmeisesti ollut, joukkohauta liittyi 1800-lukuun. Löytöaineiston ja hautaustavan perusteella kyseessä on Lappeenrantaan tuolloin sijoitettuna olleiden venäläisten sotilaiden hautaus. Joukkohauta liittyy todennäköisesti kirkonkirjoissa mainittuihin 1700–1800-lukujen kulkutautiepidemioiden aikaisiin, mutta sittemmin sijainniltaan unohdettuihin tilapäisiin kenttäsairaalan hautausmaihin. Huhut Huhtiniemen toisen maailmansodan aikaisista laittomasti teloitettujen joukkohaudoista voitiin todistaa perättömiksi forensisen arkeologian ja osteologian avulla.